Arjen de Groote

Arjen de Groote

Werkzame elementen Versnellingsaanpak

Begin 2023 hebben wij de versnellingsaanpak geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is de rapportage over de werkzame elementen tot stand gekomen. Deze rapportage is gedeeld met de beleidsgroep van de Regio in februari ’23. Voor de volledigheid publiceren wij deze presentatie…

Video Ret 2.0

Op donderdag 1 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het Eksternest in Almere. Tijdens deze bijeenkomst waren meer dan 100 betrokkenen uit het werkveld aanwezig. We hebben kennisgemaakt met de nieuwe regiodirecteur Ronald Messelink en besproken wat het betekent dat…

Manifest – Elk kind zo thuis mogelijk

Graag delen wij het vernieuwde Manifest: ‘Elk kind zo thuis mogelijk’ met jullie. Het doel van dit manifest is om de mindset van de versnellingsaanpak te vertalen en tastbaar te maken voor iedereen in het werkveld.  Het manifest komt enerzijds…

Versnellingsaanpak in de media

Het blad en online platform Binnenlands Bestuur heeft onlangs Wethouder Roelie Bosch en Aanvoerder van de Versnellingsaanpak Marjolein Duin geïnterviewd over de Versnellingsaanpak. In het artikel vertellen beiden over het ontstaan van de aanpak, de resultaten en de succesfactoren. Lees…

Nieuwsbrief Versnellingsaanpak juli 2023

Hieronder staat een link naar de nieuwsbrief Versnellingsaanpak juli 2023. De editie gaat over de serie video’s die we hebben opgenomen met gezinnen en professionals Wij merken dat het soms lastig is om uit te leggen wat we precies doen…