Een versnellingsaanpak met het idee dat het ANDERS kan, én anders moet

Uithuisplaatsing voorkomen of verkorten, dat is onze missie. Aan de hand van concrete situaties in de opschaling van zorg, ter vervanging van een uithuisplaatsing maar ook in de afschaling van zorg, weer terug naar huis.

Deze kinderen rekenen op ons, wij zijn hier de grote mensen, als wij het niet doen, wie doet het dan?

Sinds april 2022 is de Versnellingsaanpak Jeugd Flevoland aan het werk om het aantal en de duur van uithuisplaatsingen terug te dringen. Dat doen we in samenwerking met het gezin, gemeentes, lokale toegangen, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders. Aan de hand van actuele vragen voorkomen we uithuisplaatsingen en helpen we kinderen terug naar huis. Hierdoor leren we wat nodig is om het aantal uithuisplaatsingen blijvend naar beneden te brengen.

We versnellen op:

Nieuw (intensief) multidisciplinair ambulant aanbod

Team AnderS brengt ambulant aanbod vanuit verschillende disciplines en organisaties samen. Het team biedt zorg die nodig is om een kind thuis te laten opgroeien of weer thuis te laten wonen. Team AnderS is erop gericht de zorg zo snel mogelijk weer terug te brengen in regulier beschikbare zorg.

De verbeterde beoordeling
van verwijzingen verblijf

Het Versnellingsteam is beschikbaar voor verwijzers en zorgaanbieders als er ruimte lijkt om een uithuisplaatsing te voorkomen waar dit lastig te realiseren is. We leren en organiseren met verwijzers en gemeentes hoe we dat structureel beter kunnen doen.

Stimuleren van de
door- en uitstroom

Met zorgaanbieders en verwijzers bespreken we welke kinderen terug zouden kunnen naar huis of meer thuis kunnen opgroeien. We realiseren dat met een gezamenlijk plan met het gezin. Praktisch, met duidelijke afspraken en door eventuele belemmeringen weg te nemen.

Onze Teams

De Versnellingsaanpak bestaat uit twee teams. Het Versnellingsteam is de drijvende kracht achter de aanpak. Team AnderS biedt de ambulante hulp thuis.

Versnellingsteam

Team AnderS

Het laatste nieuws

Kijk hieronder voor het laatste nieuws, video’s en andere documenten.

Video Ret 2.0

Op donderdag 1 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het Eksternest in Almere. Tijdens deze bijeenkomst…

Lees meer