Nieuws

Versnellingsaanpak in de media

Het blad en online platform Binnenlands Bestuur heeft onlangs Wethouder Roelie Bosch en Aanvoerder van de Versnellingsaanpak Marjolein Duin geïnterviewd over de Versnellingsaanpak. In het artikel vertellen beiden over het ontstaan van de aanpak, de resultaten en de succesfactoren. Lees…

Lees meer

Nieuwsbrief Versnellingsaanpak juli 2023

Hieronder staat een link naar de nieuwsbrief Versnellingsaanpak juli 2023. De editie gaat over de serie video’s die we hebben opgenomen met gezinnen en professionals Wij merken dat het soms lastig is om uit te leggen wat we precies doen…

Lees meer

Video: ervaring van een gezin

In deze serie video's delen wij de ervaringen van gezinnen en professionals met de Versnellingsaanpak. In deze video gaat het om de ervaringen van een gezin met Team AnderS en het Versnellingsteam.
Lees meer

Video: ervaring van de professionals

In deze serie video's delen wij de ervaringen van gezinnen en professionals met de Versnellingsaanpak. In deze video gaat het om de ervaringen van de professionals met het Versnellingsteam en de Versnellingsaanpak
Lees meer

Video: ervaring van een gezin

In deze serie video's delen wij de ervaringen van gezinnen en professionals met de Versnellingsaanpak. In deze video gaat het om de ervaringen van een gezin met het Versnellingsteam.
Lees meer

Focusgebieden in 2023

In 2023 trekken we de lijn van de Versnellingsaanpak door, geheel volgens de transformatiegedachte. De opdracht is om de Versnellingsaanpak te bestendigen in structurele zorg voor jeugd en gezin in Flevoland. We focussen ons (extra) op:1) (helpen) beperken van instroom,…

Lees meer

De resultaten van de Versnellingsaanpak in 2022

Afgelopen jaar hebben we alle jeugdhulppartijen in Flevoland zich ingezet om met de Versnellingsaanpak een extra impuls te geven aan het terugdringen van uithuisplaatsingen. De nauwe samenwerking tussen verwijzers, aanbieders, het Versnellingsteam en partners als Veilig Thuis en hebben geleid…

Lees meer

Succesvolle oplevermiddag in Dronten

Op donderdagmiddag 26 november 2022 kwamen 65 collega’s in Dronten bij elkaar om stil te staan bij de geleerde lessen en de ambities voor het nieuwe jaar scherp te maken. Als het gaat om Jeugdhulp in Flevoland heb je met…

Lees meer