Succesvolle oplevermiddag in Dronten

Home   ›   Nieuws   ›   Succesvolle oplevermiddag in Dronten

Op donderdagmiddag 26 november 2022 kwamen 65 collega’s in Dronten bij elkaar om stil te staan bij de geleerde lessen en de ambities voor het nieuwe jaar scherp te maken. Als het gaat om Jeugdhulp in Flevoland heb je met nogal wat partners te maken. Denk aan: lokale toegangen, Gecertificeerde Instellingen, de Regionale Expert Tafel, de gemeenten, zorgaanbieders, het Versnellingsteam en Team AnderS. Tijdens de Oplevermiddag hebben we doelstellingen opgehaald en zichtbaar gemaakt. De opbrengst: in het eerste kwartaal van 2023 willen minstens 30 Flevolandse kinderen laten doorstromen naar een zo ‘thuis mogelijke’ situatie.

De reeds gedeelde aandachtspunten daarbij zijn:
– duidelijker regie houden op perspectief door- en uitstroom,
– versnellingstafels ook voor door- en uitstroom organiseren,
– (financieel) mogelijk maken om zorg te stapelen,
– verbeteren van onderlinge en multidisciplinaire samenwerking.

Deel dit bericht: