De resultaten van de Versnellingsaanpak in 2022

Home   ›   Nieuws   ›   De resultaten van de Versnellingsaanpak in 2022

Afgelopen jaar hebben we alle jeugdhulppartijen in Flevoland zich ingezet om met de Versnellingsaanpak een extra impuls te geven aan het terugdringen van uithuisplaatsingen. De nauwe samenwerking tussen verwijzers, aanbieders, het Versnellingsteam en partners als Veilig Thuis en hebben geleid tot de volgende uitkomst:
– In 2022 zijn totaal 131 consultaties via de Versnellingsaanpak gedaan. Het ging hier om 126 unieke kinderen. 
– 28 kinderen zijn besproken op de zogenoemde Versnellingstafel, waarbij alle praktijk-betrokkenen (ouder(s), verwijzer, aanbieder) aanschuiven en de krachten bundelen om een maatwerkoplossing te creëren.
– Het multidisciplinaire Team AnderS werd bij 24 gezinssituaties betrokken met een vorm van ambulante intensieve zorg.
– 10 keer heeft de Regionale Expert Tafel het vraagstuk overgenomen.
– In 56 gevallen bleek een terug- of doorverwijzing naar reguliere zorg mogelijk.
– Het aantal afgewende uithuisplaatsingen: 24.
– Het aantal kinderen dat uitstroomde van verblijf naar een zo thuis mogelijke omgeving: 23
– Aantal doorstromingen naar een andere plek in een organisatie: 2.
– Aantal casussen waarbij helaas geen nieuwe, verbeterde situatie werd gevonden: 16.

Naast deze kwantitatieve cijfers hebben we ook geleerd welke werkzame elementen van Team AnderS bovenstaande resultaten helpen mogelijk maken:
1) Multidisciplinaire samenstelling (LVB, specialistische jeugdhulp, JGGZ, forensische expertise bij begeleiding) 
2) Directe consultatie mogelijkheden jeugdhulp / jeugd GGZ
3) Focus op opdracht: voorkomen uithuisplaatsing of meehelpen aan thuis- of vervolgplaatsing
4) Directe inzet en beschikkingsvrij werken
5) Vangnet-functie; teamleden zijn vrijer en hebben een andere rol / opdracht dan binnen de moederorganisatie.

In 2023 gaan we door en zetten we in op het borgen van de aanpak in het zorglandschap zodat de Versnellingsaanpak het nieuwe normaal wordt en het aantal uithuisplaatsingen in Flevoland blijvend lager is dan voorheen. 

Deel dit bericht: