Focusgebieden in 2023

Home   ›   Nieuws   ›   Focusgebieden in 2023

In 2023 trekken we de lijn van de Versnellingsaanpak door, geheel volgens de transformatiegedachte. De opdracht is om de Versnellingsaanpak te bestendigen in structurele zorg voor jeugd en gezin in Flevoland. We focussen ons (extra) op:
1) (helpen) beperken van instroom, door een nauwe samenwerking tussen RET, zorgbemiddelaars en het Versnellingsteam
2) (helpen) versnellen van door- en uitstroom, 
3) (helpen) bestendigen van de transformatiegedachte naar een gezamenlijke beweging met eenduidige sturing.

1. Tegengaan instroom door eerder en breder inzet 
De extra capaciteit die beschikbaar is gemaakt door de regio voor de Versnellingsaanpak, heeft in 2022 bijgedragen aan het voorkomen van uithuisplaatsingen/terugplaatsing van totaal 49 kinderen. Dit jaar werkt het Versnellingsteam in nauwere verbinding samen met lokale toegangen, GI’s, het RET en de zorgbemiddelaars om beter aan te sluiten bij ieders praktijk en de wisselwerking te versterken.
Tijdig kennis, expertise èn capaciteit verbinden, geeft snelheid!

2. Versnellingsaanpak bij door- en uitstroom
Afgelopen jaar was de inzet van het Versnellingsteam vooral gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing. Dit jaar willen we ons nog meer richten op de kinderen in verblijf die toe zijn aan door- of uitstroom, maar waarbij dat proces stokt, om welke reden dan ook. Ook hier willen we helpen versnellen. Laten we daadkracht en creativiteit bundelen om samen een uitvoerbare (tussen)oplossing te creëren. We nemen de zaak dus niet over, maar denken en doen mee.. Dus, heb je een kind dat onnodig lang op een ‘bed’ blijft zitten? Consulteer ons via ikwil@versnelling-fl.nl

3. Bestendigen van Flevolandse Transformatievisie in gezamenlijke beweging met eenduidige sturing
Binnen de Versnellingsaanpak volgen we het principe ‘beleid volgt uitvoering’. Daarom betrekken we bestuurders en beleidsmakers zo dicht mogelijk bij onze actuele praktijk. Dat doen we wekelijks, rechtstreeks in contact met een klein team mogelijkmakers die op directieniveau sturen,  leren, prioriteiten en acteren. In 2022 was onze aandacht vooral gericht op; ‘hoe krijg je de transformatie beweging op gang?’ Dit jaar willen we de scope verbreden; ‘wat is nodig om de transformatie in beweging te houden?’.  Bijvoorbeeld in wijze van leidinggeven, communicatie en met betrekking tot de samenwerking tussen partners.

Deel dit bericht: